Posavina u srcu !

Vlada usvojila izmjene i dopune Pravilnika o zapošljavanju

Na trećem nastavku 30. redovite sjednice Vlade Brčko distrikta BiH usvojen je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zapošljavanju.

Na samoj sjednici Vlade gradonačelnik je intervenirao izmjenom u članku 24. koja se odnosi na dodatno bodovanje. Dosad su s tri boda dodatno bodovani kandidati obitelji poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida, a današnjom izmjenom uvode se dva dodatna boda za one kandidate koji na kućnoj listi u svom kućanstvu imaju nezaposlene ili umirovljene članove kao i dva dodatna boda na samohrane roditelje“, istaknuo je predstojnik Odjela za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić. On je dodao da se ostale izmjene Pravilnika odnose na detalje tehničke prirode koji će precizirati određene pravne norme kako bi izbor kandidata bio što učinkovitiji.

U dijelu dopuna Pravilnika koji se odnosi na tajnost podataka sada se jasno precizira da uvid u te podatke imaju osim članova povjerenstva za zapošljavanje i Apelacijsko povjerenstvo, sud i druge institucije koje se bave provedbom zakonitosti postupka“, pojasnio je Blažić.

Na današnjoj sjednici primljeno je k znanju Izvješće o utrošku sredstava dotacije za banjsko-klimatsko liječenje Udruženju penzionera Republike Srpske i Udruzi umirovljenika PIO/MIO Federacije BiH. Nataša Stevanović, voditeljica Pododjela za socijalnu skrb, istaknula je da je prema dostavljenom izvješću udruga kojima je Vlada isplatila dotacije od po 50.000 konvertibilnih maraka u prosjeku po jednom umirovljeniku za banjsko-klimatsko liječenje utrošeno oko 550 KM.

Udruženje penzionera Republike Srpske na banjsko-klimatsko liječenje poslalo je 91 umirovljenika, dok je Udruga umirovljenika Federacije BiH na banjsko-klimatsko liječenje uputila 98 umirovljenika, s tim da je ostatak novca izdvojila sama Udruga“, istaknula je Nataša Stevanović.

Članovi Vlade odobrili su Smjernice za izradu Naputka o radu Porezne uprave Brčko distrikta BiH kao i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Brčko distrikta BiH u Agenciju za lijekove BiH. Usvojen je i zaključak kojim je navedeno da će se Vlada Brčko distrikta BiH obratiti entitetskim ministarstvima kako bi se vodilo računa da se prilikom imenovanja osigura princip rotacije. Usvojena je i Odluka o imenovanju zaposlenika Odjela za komunalne poslove za člana Radne skupine za energetsku učinkovitost.

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za angažiranje pet osoba za potrebe Odjela za obrazovanje za obavljanje privremenih i povremenih poslova.